Vse avtorske pravice pridržane. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto